Een oude palenrij

Mocht je op een mooie dag nog eens op zoek zijn naar rust en ruimte, dan kan ik je een bezoekje aan Paesens-Moddergat in het uiterste noordoosten van Fryslân van harte aanbevelen. De afgelopen 15 jaar heb ik er menig uurtje doorgebracht, en daarbij ben ik in fotografisch opzicht nooit teleurgesteld door het landschap …

Het meest fascinerende onderdeel van dat prachtige landschap is misschien nog wel de oude, langzaam wegkwijnende palenrij. Deze dubbele palenrij is een restant van de landaanwinningswerken die hier vanaf halverwege de jaren dertig tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Voor de geïnteresseerde fotograaf bevat die steeds verder afbrokkelende palenrij elke keer weer fraaie presentjes …

23 gedachten over “Een oude palenrij

     • Ik haw in groanyske siikte dy’t in beheinende wurking hat mei reizgjen.
      Dêrom fyn ik wol moai dat ik plaatsjes op blochs besjen kin fan ús prachtige provinsje wylst ik op bêd lis en in bytsje oan it weidreamen bin fan alle aventoeren dy’t ik jit wol belibje wol op ‘e seldsume mominten dat ik my wat better fiel!

      Like

      • Dat is fertrietlik om te hearen, dêrom ‘like’ ik dizze lêste réaksje ek mar net. Ik ha mei myn eigen beheinings te dwaan, mar dy binne hjirby fergelike noch beheind. Mei dêrtoch bin ik gjin grut lêzer mear. By Operation X stiet my wolris wat tefolle tekst. Ik bin mear fan de fotografy. Ik sil sjen oft ik dy dêrmei yn’e takomst nochris wat fuortdreame litte kin.

       Geliked door 1 persoon

       • Tankewol foar dyn grutte begrip. It is spitich, foaral om’t ik noch mar 24 bin. Ik sil wis in protte nocht hawwe oan dyn foto’s. Ik wol ek mear foto’s op Operaasje X sette sadat minsken dy’t leaver net sa folle lêze (lichtal om’t se gjin tiid derfoar hawwe) toch de sfear priuwe kinne. Operaasje X is in soart keunstprojekt mei taal en dêrom passe moaie foto’s fan ús heitelân Fryslân der wol by. Ik kom wis werom nei dyn bloch om fuort te dreamen mei foto’s fan Fryslân!😀

        Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.