Krabbenscheer als beton

We waren gebleven bij Jetske, die een kleine opening in het rietkraagje had gevonden. Voorzichtig op de afbrokkelende walkant steunend, maakte ze een aantal foto’s van het petgat …

In het petgat staat daar een aantal kooien en manden met daarin verschillende hoeveelheden krabbenscheer. Met deze opstelling wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om verlanding in het gebied te stimuleren. Dat vraagt om enige nadere uitleg …

De Deelen is een laagveenmoerasgebied dat is ontstaan door de turfwinning, die daar een eeuw geleden begon. De afgegraven stroken liepen vol water – de petgaten – en daartussen liet men stroken grond droog. Op deze droge stroken, de legakkers of stripen, zoals we in Fryslân zeggen, werd de afgestoken turf te drogen gelegd …

Het is nog steeds een nat gebied, maar dat is niet meer te danken aan het oorspronkelijke grondwater en het water is slechter van kwaliteit. Door intensieve landbouw in de omringende gebieden, die gepaard gaat met diepontwatering, is De Deelen hoger komen te liggen waardoor het grondwater wegloopt. Er wordt nu water ingepompt vanuit een naburige zandwinning en als dat niet voldoende is vanuit het oppervlaktewater in de rest van Friesland. Daarmee wordt de waterkwaliteit langzaam maar zeker weer wat beter. Maar daarmee is De Deelen nog niet gered …

Na het stoppen van de vervening kregen weer en wind geleidelijk meer grip op het water. Door stormen kalfden de legakkers steeds verder af. Op sommige plekken zijn ze zelfs helemaal weggeslagen. Als dit proces geen halt wordt toegeroepen, dan heeft Fryslân er op den duur weer een groot meer bij en dat is niet de bedoeling …

Om verlanding in het gebied op een natuurlijke manier te stimuleren, wil men gebruik maken van krabbenscheer. Hier is een proef bezig om dat krabbenscheer een voorsprong te geven. Krabbenscheer is het beton van nieuw veen. Het groeit snel, maakt veel biomassa en legt ook nog eens CO2 vast. Als het krabbenscheer een dikke plak maakt en in de winter boven water blijft, krijgen andere planten als lisdodde, riet en gele plomp een kans: het begin van het verlanden …

Het hele verhaal werd onlangs op een mooie en aanschouwelijke manier uit de doeken gedaan in het natuurprogramma ‘Vroege vogels’. Een 8 minuten durende aanrader: ‘De Deelen verdwijnt’.

 • wordt vervolgd

22 gedachten over “Krabbenscheer als beton

 1. Dit is een mooi en informatief logje geworden. Je hebt er tekstueel duidelijk meer werk van gemaakt dan ik heb gedaan, maar dat lag ook wel in de lijn der verwachting en dat is je ook goed toevertrouwd. 🙂
  De eerste resultaten zijn zeer belovend. Fryslân zit niet te wachten op nog een groot meer, want die zijn daar al genoeg.
  Er komt best veel bij kijken om de natuur een handje te helpen.

  Geliked door 1 persoon

 2. Bedankt voor deze vakkundige uitleg over hoe men probeert om De Deelen te redden. Gelukkig dat men over voldoende water beschikt om het dalen niveau op peil te houden. De video is inderdaad zeer goed in elkaar gestoken.

  Geliked door 1 persoon

  • Dankjewel, Rudi. Er moet eens serieus worden gekeken naar de diepontwatering voor en door de landbouw. Dat gaat namelijk ook ten koste van de b.v. de weidevogels. Op deze manier is het dweilen met de kraan open.

   Like

Reacties zijn gesloten.