Herkules achter ’t hek

We laten de oude veensluis achter ons en steken de Binnenringfeart weer over. Terug op de dijk gaat Jetske linksaf om nog wat foto’s te maken van de grote windmotor ‘de Veenhoop‘ …

Deze molen is een grote Amerikaanse windmotor van het merk Herkules. De molen werd begin vorige eeuw gemaakt bij de Deutsche Windturbinen Werke in Dresden. Sinds 2000 bemaalt hij na een restauratie de Groote Veenpolder weer, die deel uitmaakt van het natuurontwikkelingsproject Petgatten De Feanhoop van It Fryske Gea

Terug op de dijk ben ik op ’t pad rechtsaf gegaan, waar ik op weg naar de auto intussen het hek weer ben gepasseerd …

Windmotor in de mist

Ook vandaag gooi ik er nog maar even een paar mistfoto’s tegenaan, ze zijn weliswaar vorige week donderdag gemaakt, maar ze zouden ook van vandaag kunnen zijn, want ook nu leven we weer in een kleine wereld. Eigenlijk komt dat me wel goed uit. Sinds zaterdag deelt de MS weer een plaagstootje uit, en dus doe ik het noodgedwongen weer even rustig aan …

Nadat ik donderdagmiddag bij het strandje van Smalle Ee wat foto’s had gemaakt van de palenrij en de aalscholvers in de mist, ben ik even richting De Veenhoop gereden. Ten oosten van dat dorpje staat de grote windmotor De Veenhoop, maar die was nu in geen velden of wegen te zien. Achter het hek leek de wereld op te houden …

Ook vanaf het bruggetje bleef de molen verborgen achter een fijne vochtige vitrage en de dikke mist …

Een knobbelzwaan leek wat doelloos heen en weer te zwemmen in de Binnenringvaart …

Nadat ik nog een tijdje over het fietspad had gelopen, kwam de windmotor voorzichtig tevoorschijn uit de dikke grijze mist …

Het was te koud om even lekker bij de picknicktafel te kunnen zitten, maar ik ben wel even afgedaald om de windmotor even compleet met zijn spiegelbeeld vast te kunnen leggen. Daarna heb ik snel de warmte van de auto weer opgezocht …