Ecokathedrale fotokuier 29

In de loop van april 2020 begonnen we wat te wennen aan de coronacrisis. De anderhalvemetersamenleving had zijn intrede gedaan, en dat was ook in de Ecokathedraal intussen merkbaar.

Nadat we elkaar een aantal weken niet hadden gezien vanwege die ellende, besloten fotomaatje Jetske en ik op een mooie voorjaarsdag weer eens wat bij te praten in de Ecokathedraal. Natuurlijk maakten we ook even een rondje door de ontluikende natuur te midden van de gestapelde bouwwerken …

Bloemen in de Ecokathedraal

Terugblikkend op de afgelopen periode, ontdekte ik nog een fotoserie die ik begin april in de Ecokathedraal bij Mildam heb gemaakt. Daar heb ik me in de eerste weken van de corona-lockdown een paar maal teruggetrokken om in alle rust buiten te kunnen zijn …

Normaal gesproken staan vooral de bouwwerken van los op elkaar gestapelde stenen, tegels en stoepranden centraal in mijn fotoseries over de Ecokathedraal. In deze serie wijk ik eens van dat patroon af om jullie te laten zien hoe mooi wilde voorjaarsbloeiers de Ecokathedraal momenteel kleur geven. Loop maar even mee

In de oudere delen ligt op verschillende plaatsen een kleurige en fleurige deken langs het pad en rond de bouwwerken. Je kunt er o.a. bosanemonen (boskanemoanen), speenkruid (bûtergieltsjes), grote sneeuwroem (grutte stjerblom) en gele dovenetel (giele dôvenettel) vinden …

Het bloemetje en de bijtjes

Langzaam maar zeker komt ook de insectenwereld weer tot leven. Vorige week stuitte ik tijdens een kleine rondgang door ons tuintje op een paar bijen op een bloemetje van de sneeuwroem …

130425-1457x

Gelukkig zaten ze op een plekje waar ik goed en relatief makkelijk bij kon komen, en ze namen ook nog eens de tijd om uitgebreid voor me te poseren …

130425-1451x

Onder de titel “Bezige bijen, hoe lang nog?” schreef ik hier vorige week een logje over de abnormale bijensterfte van de laatste jaren als gevolg van bestrijdingsmiddelen …

130425-1455x

Intussen is er gelukkig enig goed nieuws voor de bijen, maandag is door de Europese Commissie een eerste stapje gezet om de bijen te beschermen: er komt een deelverbod op drie voor bijen dodelijke bestrijdingsmiddelen. Greenpeace noemt het een eerste stap in de goede richting, maar om de bijen en andere insecten te beschermen, is een totaalverbod nodig op alle voor bijen schadelijke landbouwgiffen …

130425-1456x

Sneeuwroem in detail

Mijn benen laten het de laatste dagen weer behoorlijk afweten. Fotokuiertjes in de steeds mooier en kleurrijker wordende natuur zitten er dan ook niet in op dit moment …

110323-1203x

Met het huidige weertype weet ik me in ons tuintje echter ook prima te vermaken met mijn camera …

110406-1731x

Intussen heb ik heel wat pogingen ondernomen om macro-opnamen te maken van de bloesem van de prunus, maar de wind verhindert tot nu toe mooie, scherpe opnamen. Gelukkig is de sneeuwroem een stuk minder windgevoelig. daarom ben ik daar eerst maar eens op gaan oefenen …

110406-1734x

Het lukte me zelfs om een insect dat op een van de bloemen neerstreek te vangen, het was dan wel slechts zijn achterkant, maar het is een begin …

110323-1209x