Arctische taferelen op het Wad

Terug in de auto kwamen we na de ontberingen op het ijskoude Wad bij Paesens-Moddergat langzaam maar zeker weer op temperatuur …

120208-1516x

Na enig overleg besloten we nog even een kijkje te nemen op de pier van de veerboot naar Ameland bij Holwerd (kaart Google Maps)…

120208-1518x

Langs een grote ijsplaat, die aan de westkant van de pier lag en waar zich veel vogels ophielden, liepen we naar het eind van de pier …

120208-1522x

In de verte konden we de contouren van Ameland ontwaren …

120208-1535x

Op de zandbanken tussen Holwerd en Ameland leek het ijs zich op te stapelen …

120208-1524x

Af en toe dreef er een grote ijsschots vlak voor ons langs …

120208-1530x

Ik verwachtte elk moment een ijsbeer voorbij te zien dobberen …

Oesterschelpen en ganzen

We gaan nog even terug naar vorige week woensdag, toen Johan en ik voetje voor voetje over sneeuw en ijs langs de deels vergane palenrij bij Paesens-Moddergat over het Wad scharrelden …

120208-1407x

Her en der lagen geopende oesterschelpen deels diepgevroren in het ijs …

120208-1348x

Ik heb er even één op een paaltje gelegd, zodat ik er even een paar plaatjes van kon schieten …

120208-1347x

Bijna aan het eind van de palenrij zagen we een stuk verderop nog een paar mensen lopen …

120208-1355x

Daar wilden wij ons maar niet aan wagen, want we begonnen het zo langzamerhand knap koud te krijgen  …

120208-1405x

Nog even een foto van een schelp, en dan op naar de auto om eens even lekker op te warmen …

120208-1412x

Terwijl we de zeedijk weer naderden, verscheen er ineens vanuit westelijke richting een grote groep ganzen boven de dijk …

120208-1356x

Plotseling maakte de hele groep een ruime bocht van 180 graden. De ganzen vlogen over ons heen en verdwenen daarna weer in het westen uit ons zicht …

120208-1359x

Kind van de winter

Als kind genoot ik altijd al met volle tuigen van echt winterweer. Zodra er sprake was van vorst of sneeuw nam een zeker onrust bezit van mijn lichaam, en dan moest ik naar buiten. Dat is in de loop der jaren nooit veranderd. In de tweede helft van de jaren ’70 ging ik wekelijks één- of tweemaal per week met een paar schaatsvrienden naar het toen nog onoverdekte Thialf om kilometers te maken, ten einde goed beslagen ten ijs te komen bij de dertiende Elfstedentocht …

630201-0102x

Aan die noeste trainingsarbeid kwam een eind toen ik in 1981 moest opkomen voor militaire dienst. Het gevolg was, dat ik geen kilometers in de benen had toen die dertiende Elfstedentocht eindelijk in 1985 kon worden georganiseerd. Meer dan een enkele toertocht had ik in de aanloop naar die tocht niet gemaakt, en dus besloot ik me niet aan te melden. Daar had ik enkele dagen later spijt van, toen bleek dat de Tocht der Tochten onder bijna voorjaarsachtige omstandigheden werd verreden …

120208-1354x

Sindsdien heb ik alleen nog enkele kleinere tochten geschaatst. De laatste was de Deelentocht, die ik eind 1996 samen met Johan van Aken heb gereden. Daarna volgde opnieuw een lange reeks winters waarin er weinig of niet geschaatst kon worden op natuurijs.  Aan mijn schaatscarrière kwam helaas vroetijdig een eind, toen in oktober 2004 MS bij me werd vastgesteld …

120211-1645x

Aan het plezier dat ik beleef tijdens echt winterweer is echter gelukkig nog steeds geen eind gekomen. Ook in deze korte, maar krachtige winterperiode heb ik weer volop genoten. De afgelopen twee weken heb ik vrijwel elke dag op het ijs gestaan of in de sneeuw rondgebanjerd, en daarbij heb ik honderden foto’s gemaakt …

120209-1555x

Nu het eind van deze prachtige winterperiode in zicht is, en de dooi langzaam maar zeker over het land kruipt, wordt de vermoeienis van de afgelopen weken voelbaar. Mijn ogen hebben al de hele dag de neiging om dicht te vallen, en bij elke stap die ik maak, protesteren mijn benen heftig. Mijn lichaam schreeuwt om rust, en dat zal ik het in de komende week dan ook maar geven. Morgen zal ik hier wat weergrafiekjes en -foto’s presenteren die waren blijven liggen, en de rest van de week zal ik jullie nog wat winterse taferelen voorschotelen van de barre kou op het Wad, een wandeling naar een onbewoond eiland en vooral veel winterpret.

Skywatch Friday 184

Het is nog steeds een koude winter in Fryslân …

It’s still a cold winter in Fryslân …

120208-1257x

De Waddenzee is bevroren en veranderd in een grote ijszee …

The Wadden Sea north of the Netherlands is frozen and changed into a large sea of ice …

120208-1258x

Woensdagmiddag heb ik er heel voorzichtig een wandeling gemaakt …

Wednesday afternoon I went there for a very careful walk …

120208-1259x

De lucht was af en toe wat heiïg, maar het was indrukwekkend om al dat ijs op zee te zien …

The sky was somewhat fuzzy now and then, but it was impressive to see all the ice at sea …

120208-1409x

In de verte torent de vuurtoren van Schiermonnikoog boven de ijszee uit …

In the distance the lighthouse of the isle Schiermonnikoog is rising up above the sea of ice …

120208-1417x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!

IJszee op ’t Wad bij Paesens-Moddergat

Nadat ik gisterochtend onze auto bij de garage had geparkeerd, kon ik bij Johan instappen, waarna we voor de tweede maal in ruim twee weken gezamenlijk koers zetten naar het Wad bij Paesen-Moddergat (kaartje Google Maps) …

120208-1234x

Toen we daar op 24 januari tevergeefs in de duisternis op het poollicht stonden te wachten was het er al knap koud. Gisteren maakte de noordoostelijke wind, die over de bevroren ijsvlakte blies, het er nog veel kouder …

120208-1237x

Zo ver het oog reikte was er op het Wad niets anders te zien dan een uitgestrekte ijsvlakte …

120208-1254x

Als een donkere streep zagen we het eiland Schiermonnikoog in de verte oprijzen uit de ijsmassa …

120208-1243x

De oude palenrij eindigde een stuk verderop in het grote witte niets van de koude ijszee …

120208-1245x

Op de ijsvlakte hebben we ons niet echt gewaagd, maar we zijn nog wel zo goed en zo kwaad als het ging een stuk langs de palenrij gelopen …

120208-1248x