Kiekeboe met een cicade

De libellen en waterjuffers waren niet bereid om voor me te poseren, maar geen nood, een groene cicade bracht uitkomst …

160704-1334x

Net als sprinkhanen zijn cicades niet erg gek op de camera …

160704-1337x

Ze blijven voortdurend om de stengel heen draaien om zich er achter te verstoppen …

160704-1340x

Door regelmatig een subtiele schijnbeweging te maken met de camera, lukt het zo af en toe om even een foto te maken … kiekeboe …   🙂

160704-1343x

Een ree in ’t riet

Langzaam trok er woensdagmiddag een grauwsluier over het rietland bij Earnewâld …

Terwijl ik mijn blik rustig over het veld liet glijden, verscheen er aan de andere kant van een smal reepje riet ineens een ree in beeld …

Zodra ze mijn camera hoorde, wendde het schrandere diertje het hoofd in mijn richting …

Even stonden we oog in oog tegenover elkaar, daarna vervolgde de ree met sierlijke tred haar weg …

Af en toe boog ze even voorover om een hapje van het een of ander te nemen, of om gewoon even aan de grond te snuffelen …

Toen ze een volgend rietkraagje naderde, keek ze nog eens om, alsof ze me gedag wilde zeggen …

Enige tijd later zag ik haar nog even door het riet schemeren …

Omdat de vermoeidheid zich intussen flink liet voelen, heb ik maar niet meer gewacht tot ze aan het eind van de strook riet weer tevoorschijn zou komen. Het was goed zo.