De eerste snede

Begin mei barstte het ineens van het leven in de ons omringende weilanden. Behalve koeien en vogels verschenen er nu ook her en der tractoren in het land …

180505-1337x

Het was mooi zomers en droog weer, en het gras stond er goed voor. Hoog tijd om de eerste snede gras eraf te halen. Eén van de buurtboeren begon daar op 5 mei mee. Voor boeren en loonbedrijven zijn dit tropendagen, die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in het teken staan van werkzaamheden als maaien, wiersen, hakselen en inkuilen …

180505-1340x

Vanaf het dakterras was goed te zien hoeveel meeuwen er meteen verschijnen bij dergelijke werkzaamheden op het land. Van bovenaf is ook mooi te zien hoe kleuren, lijnen en vlakken in het landschap meteen veranderen als de boer aan het maaien is …

180505-1349x

Dat wordt nog wat beter zichtbaar wanneer we even later een blik in de lengterichting van het maaiwerk krijgen …

180505-1355x

En dan heb ik het over de geur nog niet eens gehad …, dat vers gemaaide gras ruikt zooo lekker …

180505-1357x

Luidruchtig onderhoudswerk

Nadat ik vorige week maandag samen met Aafje een fotokuier had gemaakt naar de dobbe aan de noordkant van het Weinterper Skar, besloot ik gistermiddag weer eens naar het bankje bij de vennetjes aan de zuidkant te gaan. Daar zat ik nog niet eens zo gek lang, toen ik van rechts het geronk van een kettingzaag gestaag naderbij hoorde komen …

140922-1416x

Stukje bij beetje kwam vanuit noordelijke richting een kraan die als hoogwerker werd gebruikt dichterbij …

140922-1419x

Gelijktijdig kwam er vanaf de zuidkant van het pad een tractor met een maai-arm mijn kant op …

140922-1417x

Zodra de maaimachine wat te hard over de droge bosbodem schraapte, werden grote stofwolken opgeworpen. Gelukkig zat ik bovenwinds …

140922-1418x

Hoewel de loonwerker met de kettingzaag me vriendelijk groette, voelde ik me allerminst prettig tussen de ronkende machines …

140922-1421x

Er restte me niets anders dan het bankje maar te verlaten, want om nou een tak in mijn nek te krijgen, dat leek me ook niks …

140922-1424x

Nog even een blik vanaf de ene kant …

140922-1430x

En snel een plaatje vanaf de andere kant …

140922-1428x

Daarna ben ik over een hindernisbaan van afgezaagde takken maar op de auto aan gegaan om mijn heil en rust elders te zoeken …

140922-1402x

Het was weer eens wat anders, maar dit hoeft voor mij niet al te vaak, ik geef toch de voorkeur aan het gezelschap van libellen op dat bankje.