Earth Hour 2012

Als we vanavond tussen 20:30 en 21:30 uur in het kader van Earth Hour 2012 het licht allemaal eens een uurtje uitdoen …

Dan ziet de wereld er toch net even anders uit …

Onze nationale trots astronaut André Kuipers doet ook mee aan Earth Hour. In het internationale ruimtestation ISS zal hij de lichten uitdoen in ruimtes waar op dat moment niet wordt gewerkt. Daarnaast gaat hij foto’s maken van de verschillende werelddelen die meedoen aan de actie. Jammer genoeg komt hij momenteel alleen in de vroege ochtenduren over ons land, het zou toch mooi zijn als hij eens een echt donker West-Europa kon fotograferen …

Skywatch Friday 191

Dinsdagavond ben ik even naar de Leijen gereden voor de zonsondergang en meer …

Tuesday evening I went to the small lake Leijen for the sunset and more …

De zon was nog maar nauwelijks verdwenen, of er verscheen een fraaie samenstand van de maan en twee planeten …

Just after the sun was gone, a beautiful conjunction of the moon and two planets appeared …

De Maan met daar vlak boven de helder schijnende Venus en een stuk lager en vager Jupiter …

The Moon with just above it the bright shining Venus and some lower the more dimmed Jupiter …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo ...

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!

Eenzame grutto’s

“Weidevogels? Zijn die er wel dit jaar, het is zo akelig stil …,” luidde Hendrika’s reactie gisteren op mijn logje “Een bek vol drek“.
Dat is ook precies wat ik me gistermiddag zat af te vragen, terwijl ik een ruim twee uur (inclusief tussenstops) durende rit door normaal gesproken vogelrijke weidegebieden maakte …

Hier en daar zag ik een enkele kievit in het land zitten of duikelde er één door de lucht. Verder passeerde ik een weiland waar pakweg 10 tot 15 scholeksters zaten, maar ik moest wachten tot ik bij Aldeboarn was, voordat ik een koppeltje grutto’s zag. Het was een pak van mijn hart om te zien dat in ieder geval enkele exemplaren van de Kening fan’e greide (de Koning van de weide) zijn teruggekeerd op Friese bodem …

Hopelijk zitten er in het noorden en westen van de provincie en elders in het land meer weidevogels dan in ‘mijn rayon’, want anders ziet het er toch wel somber uit. Het is nog vroeg in het jaar natuurlijk, en het is erg droog, dus hopelijk komt er nog wat beweging in de populatie nu er een weersomslag is ingetreden. Veel regen lijken we de eerste dagen echter nog niet te krijgen. We zullen moeten afwachten hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen. Ik zal volgende week nog eens een rondje maken …

Ik ben er niet gerust op. Net zo min als op de ontwikkelingen in het Catshuis trouwens …  ;-(

Een bek vol drek

Het is droog, kurkdroog, en dat begint vooral de weidevogels parten te spelen, omdat het steeds moeilijker wordt om voedsel uit de harde en droge grond te peuren of een nestje te maken. De merels die regelmatig onze tuin bezoeken, hebben daar geen last van. Speciaal voor hen houden we de modder in de oude tobbe extra nat, en dat vinden ze volgens mij geweldig. Gisteren betrapte ik mevrouw merel weer met een bek vol drek …  🙂

Zon, Maan, Venus en Jupiter

Gisteravond ben ik even naar de oostkant van de Leijen gereden om bij het paviljoen wat foto’s te maken van de zonsondergang en de samenstand van de maan, Venus en Jupiter …

Nog voordat de zon onder de horizon was verdwenen, verscheen de maan aan het firmament …

Al snel verscheen Venus rechtsboven van de maan …

Korte tijd later was rechtsonder van de maan en Venus ook Jupiter te zien …

Onderweg naar de parkeerplaats heb ik nog een laatste foto van het drietal gemaakt, waarbij Jupiter nog net door de takken van de boom schemert …

Mannen in witte pakken

Sinds de Bijlmerramp op zondag 4 oktober 1992 hangt er een waas van gevaar en geheimzinnigheid rond mannen in witte pakken …

Vorige week dinsdag werd ik in de buurt van Earnewâld ineens geconfronteerd met mannen in witte pakken …

Geheimzinnig waren ze in dit geval niet, want het betrof een paar imkers, die bezig waren met het schoonmaken van een aantal bijenkasten …

Zorgvuldig werden de honinggraten bekeken en geïnspecteerd …

Dankzij de zoomlens kon ik het werk op veilige afstand goed bekijken, dacht ik …

Na enige tijd kwam ik tot de ontdekking dat het toch niet helemaal zonder gevaar was, want toen er een paar bijen in mijn nog altijd weelderige haardos verstrikt raakten en ik ze in een reflex probeerde daaruit te bevrijden, liep ik toch even een gemene steek op …

Het jeukte een tijdlang behoorlijk, maar inmiddels is de bult gelukkig weer helemaal verdwenen.  🙂

Waterige oogjes

Gisteren en vandaag logeerde de jongste kleinzoon Pepijn bij ons …

Het mannetje was helaas lang niet fit, zelfs de poffertjes leken hem niet echt te smaken …

Maar limonade ging er gelukkig nog goed in, en dat is dan toch wel weer geruststellend …