In wankel evenwicht

Leven met MS is bij voortduring leven in en met een wankel evenwicht, dat is de afgelopen week wel weer gebleken. Hoewel we de hele winter al te maken hebben gehad met relatief hoge temperaturen, hebben de nog wat hogere temperaturen waar we sinds vorig weekend in zitten de wankele balans in mijn lijf en leden weer flink verstoord. Als gevolg daarvan ben ik alweer een week zo ongelooflijk moe, daar kun je je als gezond mens geen voorstelling van maken. Tja, en dan moet je kiezen of delen …

140310-1419x

In de afgelopen jaren heb ik er eigenlijk altijd voor gekozen om in zo’n periode maar te delen: even kort de natuur in en vervolgens een stukje tekst en één of meer foto’s op mijn weblog publiceren. Dat lukte me de afgelopen week absoluut niet, omdat ik bij thuiskomst geen fut meer had om wat dan ook maar te doen. Daarom heb ik er maar voor gekozen om zoveel mogelijk buitenlucht en zonlicht op te doen en me eens even niet druk te maken om mijn weblog en al evenmin om dat van anderen …

140310-1421x

Met dank aan diegenen die de afgelopen dagen hun zorg en/of verwondering hebben uitgesproken over het uitblijven van nieuwe bijdragen op mijn weblog (vooral de reacties van mijn familieleden waren weer hartverwarmend), heb ik me voorgenomen om de balans de komende dagen geleidelijk weer enigszins te herstellen. Kortom: ik zal trachten mijn weblog weer dagelijks van nieuwe inhoud te voorzien, en her en der weer wat bij te lezen …

140310-1414x

Met de aanblik van deze balancerende ooievaar, die na de huisuitzetting op 20 februari moedig stand houdt op een van de getopte lichtmasten op de gaswinningslocatie bij Earnewâld, wens ik jullie allen een goed weekend!

Vervangende huisvesting

Afgelopen vrijdag – ruim een week nadat de grote ooievaarsnesten van de gaswinningslocatie werden verwijderd – heb ik weer even een kijkje genomen in het Wikelslân aan de noordkant van Earnewâld …

140228-1428x

Een ooievaarskoppel had het fundament van één van de nieuwe boomnesten in de boomsingel rond de gaswinningslocatie gevonden. Er moet nog heel wat gebeuren voordat hier eieren gelegd kunnen worden, maar het is nog vroeg in het jaar, dus dat moet kunnen …

140228-1431x

Ook een nestpaal bij één van de nieuw uitgegraven petgaten had intussen een paar bewoners gekregen …

140228-1433x

Ook hier wacht nog heel wat werk voordat er sprake is van een veilig nest …

140228-1435x

Wat verder naar het noordoosten stond een ooievaar in één van de oudere boomnesten …

140228-1440x

Omdat je op de paden op verschillende plaatsen tot je enkels in de modder zakt, heb ik me hier even moeten behelpen met de zoomfunctie van mijn camera. Hopelijk krijgen we nu eens een droge periode, zodat ik daar binnenkort eens een kijkje kan nemen …

140228-1441x

Zoals het nu lijkt, komt het wel goed met de ooievaars bij Earnewâld, maar ik blijf het de komende tijd in de gaten houden.

Ontheemde ooievaars

Vorige week donderdag liet ik in het logje getiteld “Huisuitzettingen i.v.m. gaswinning” zien dat de grote ooievaarsnesten van de lichtmasten op de gaswinningslocatie aan de Ds. van der Veenweg bij Earnewâld met zwaar materieel werden verwijderd, omdat ze een gevaar vormden voor de er onder staande installaties …

140220-1326x

Toen ik maandagmiddag een ritje door de omgeving maakte, was er in de verste verte geen earrebarre (dat is het Friese woord voor ooievaar, spreek uit als: jerrebarre) te zien, maar donderdag trof ik er gelukkig weer diverse exemplaren aan …

140227-1024x

Langs de toegangsweg naar Earnewâld zat links een ooievaar op een lantaarnpaal, terwijl er rechts eentje had plaatsgenomen op een knotwilg …

140227-1026x

Een paar honderd meter verderop hield één van de sierlijke vogels hardnekkig stand op één van de ‘getopte’ lichtmasten op de gaswinningslocatie, waar een week geleden nog een groot nest op zat …

140228-1442x

Een paar andere ooievaars zaten op de lantaarnpalen achter het hekwerk …

140227-1028x

Ze lijken wat vreemd en wezenloos om zich heen te kijken … Waar zijn die riante nesten toch gebleven …?

140227-1029x

Ze leken weemoedig terug te denken aan betere tijden

140227-1034x

– Wordt vervolgd –

Huisuitzettingen i.v.m. gaswinning

Terwijl ik aan het begin van de middag naar de gaswinningslocatie bij Earnewâld reed om eens te kijken of er al ooievaars naar de nesten waren teruggekeerd, zag ik al van verre dat er een telescoopkraan op de locatie stond. Dat betekent over het algemeen weinig goeds …

140220-1315x

Dichterbij gekomen zag ik dat ze niet met de gasinstallaties aan het werk waren, maar dat er aan de nesten werd gewerkt. Van een passant hoorde ik dat de nesten werden weggehaald. Toen zag ik dat één van de nesten intussen inderdaad al van de verste lichtmast was verwijderd …

140220-1316x

Terwijl de takel omhoog ging om het dichtstbij zijnde nest weg te halen, zag ik dat er twee ooievaars op het middelste nest stonden. Deze ooievaars zijn wel gewend aan het feit dat er gewerkt wordt op de locatie, ze trokken zich daar nu dan ook niets van aan …

140220-1318x

Ik had me intussen verplaatst naar de ingang van de locatie. Daar werd ik al snel opgevangen door het hoofd veiligheid, want ik zou eens een stap voorbij het openstaande hek kunnen zetten …

140220-1327x

Terwijl de ooievaars op het middelste nest hun bouwwerk wat herschikten, kreeg ik te horen dat de nesten een gevaar voor de installaties dreigden te worden. Omdat de ooievaars ieder jaar nieuw materiaal aanslepen om hun bouwwerken te verstevigen en te verfraaien, zijn die in de loop der jaren honderden kilo’s zwaar geworden, waardoor ze bij harde wind vervaarlijk heen en weer zwaaien …

140220-1338x

Om explosiegevaar door vallende nesten te voorkomen, heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands BV na de recente stormen in overleg met natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea besloten om de nesten zo snel mogelijk van de lichtmasten te halen …

140220-1352x

Rondom de gaswinningslocatie zijn een aantal nieuwe nestpalen voor de ooievaars neergezet, maar gezien het feit dat eerste ooievaars al aan het nestelen zijn geslagen op de oude nesten, vind ik dat men toch wel aan de late kant is met deze actie …

140220-1356x

Ik vind trouwens hoe dan ook zonde dat de nesten van de hoge lichtmasten verdwijnen. Die grote aluminium lichtbakken waren weliswaar volstrekt niet fotogeniek, maar met een goede zoomlens kon je de ooievaars daar altijd zo mooi fotograferen omdat er verder geen storende elementen, maar slechts lucht in beeld kwam …

140220-1400x

Terwijl het tweede nest in een aanhanger werd geladen, verliet één van de ooievaars het derde en laatste nest dat er op dat moment nog restte. Best kans dat deze elegante vogel bij terugkeer zijn nest niet meer heeft aangetroffen vanmiddag …

140220-1345x

De partner bleef achter om het kasteel te verdedigen. Ik heb het niet meer afgewacht, maar het zal voor deze laatste bewoner van de gaswinningslocatie een verloren strijd zijn geweest …

140220-1347x