Gluren bij de buren

Terwijl ik dinsdagmiddag op zoek naar fotogenieke druppels wat in de tuin rond scharrelde, bekroop me op een bepaald moment het gevoel dat ik werd bekeken. Het duurde even, voordat ik ontdekte wie de gluurder was …

In een conifeer die net over de erfscheiding in buurvrouw’s tuin staat, hield een vrouwelijke merel me nauwlettend in de gaten … Luttele minuten later streek meneer merel ook even op het nest neer …

Nu maar hopen, dat buurvrouw’s kat geen roet in het eten gooit, want het lijkt me wel aardig om hier binnenkort eens wat van die wijd geopende hongerige snaveltjes te kunnen fotograferen …

Honderden spinnetjes

Hield ik gisteren 10 van de 80 foto’s over die het bekijken waard waren, vandaag waren het er nog veel minder: 5 van de 173. Aafje ontdekte namelijke aan de buitenzijde van de schuttingdeur een nest met jonge spinnetjes …

Daar moest ik natuurlijk even van zien te profiteren, maar dat viel nog lang niet mee …

Die kleine achtpotertjes bleven namelijk maar bewegen en door elkaar heen krioelen …

Daarnaast eiste ook de wind zijn rol weer op, niet alleen door het nestje heen en weer te laten wiegen, maar ook door regelmatig het zonlicht dempende bladerdek opzij te duwen …

Desondanks ben ik wel weer tevreden over het resultaat van deze serie, waarin vooral de vrolijke kleur van de spinnetjes opvalt …

De roodharige wespbij

Gisteren liet ik al wat portretten zien van de grijze zandbijen op de Merskenheide. Vandaag een ander beestje dat ik daar maandagmiddag ook heb vastgelegd …

Zie je grijze zandbijen, dan zitten er ongetwijfeld ook roodharige wespbijen in de buurt. In zijn geelzwarte jasje lijkt de roodharige wespbij veel op de wesp …

Als hij – gezien door het oog van de camera – op je afkomt, lijkt het een enorm agressief monster … En echt heel sympathiek is hij ook niet …

De roodharige wespbij is in zekere zin een soort koekoek in de insectenwereld. De vrouwelijke roodharige wespbij legt haar eieren in de door de grijze zandbij gegraven nesten …

De larve van de wespbij doodt bij uitkomst de larve of het ei van de grijze zandbij en doet zich vervolgens tegoed aan de voedselvoorraad …

Wespbijen eten geen vlees, zoals wespen, maar gewoon stuifmeel en nectar, het zijn immers bijen.

Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind de ogen van de roodharige wespbij fascinerend …

En ik krijg met de dag meer lol in de macrofotografie. 🙂

Inspectie

Al een aantal jaren broedt er ieder voorjaar een paar duiven in de hazelaar is ons tuintje …

Gisteren streek er aan het eind van de middag een duif in de hazelaar neer om de nestgelegenheid te inspecteren …

Het nestje van vorig hangt nog steeds in de boom. Ik ben benieuwd of het door de keuring is gekomen …

Een pimpelmeesje zag het blijkbaar wel zitten met z’n nieuwe buren, want die zat tijdens de inspectie vrolijk te kwinkelieren boven in de boom …

En hoewel ze ons tuintje ieder jaar opnieuw behoorlijk onderschijten, zijn de duifjes ook wat Aafje en mij betreft natuurlijk weer van harte welkom.

Skywatch Friday 139

De foto van deze oude, vervallen windmotor bij Earnewâld maakte op 6 augustus 2010 ook al deel uit van een Skywatch Friday logje …

This picture of an old ruinous wind engine was part of a Skywatch Friday post on august 6th, 2010

Toen ik er afgelopen dinsdag weer langs reed, viel me iets opmerkelijks op …

When I passed it last Tuesday, I noticed something remarkable …

Een paar ooievaars waren bezig om een nest te bouwen bovenop het in onbruik geraakte molentje

A couple of storks was busy building a nest on top of the old wind engine …

Terwijl ik er een paar foto’s van maakte, ging een van de grote vogels er vandoor …

While I was making some photos, one of the big birds took off …

De nesten in het 1 km verderop gelegen ooievaarsstation zijn bezet, denk ik. Maar ik vrees dat ’t met dit nest niet goed komt, want erg stabiel lijkt het niet …

All the nests in the stork village about 1 km south of this location are in use, I think. But I’m affraid this nest won’t hold long, it doesn’t look very stable …

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Maak er een mooi weekend van! … – … Enjoy your weekend!