Kansen voor waterplanten

Nadat ik gistermiddag in De Deelen veilig onder de scheef hangende berken door was gelopen, kwam ik op het meest oostelijke pad langs een bordje dat ik daar nog niet eerder had zien staan …

131127-1347x

Tot voor kort stonden hier een soort kooien van kippengaas in het petgat, die waren nu vervangen door iets anders, en de tekst op het bordje maakte duidelijk wat de bedoeling ervan is …

131127-1344x

Daarmee was mijn nieuwsgierigheid eerst voldoende bevredigd …

131127-1346x

De foto’s spreken verder voor zich …

131127-1348x

Geniet maar gewoon even mee van de grijsheid in dit stille oude turflandschap …

131127-1349x

En van het lijnenspel op het wateroppervlak …

131127-1350x

Grijs en kil in De Deelen

Eigenlijk had ik helemaal geen zin om er op uit te gaan met het grijze en kille weer van vandaag, maar uiteindelijk heb ik mezelf er onder het motto “stilstand is achteruitgang” toch maar toe gedwongen om een fotokuier te maken in De Deelen. Daar wordt zo te zien een begin gemaakt met het aanbrengen van walbeschoeiing langs een aantal petgaten …

131127-1311x

Wind en water zorgen er op verschillende plaatsen in De Deelen namelijk voor dat de zogenaamde legakkers die de petgaten doorsnijden worden afgekalfd en weggeslagen. Als dat proces doorzet, dan blijft er van het zo kenmerkende verveningslandschap niets anders over dan één of meerdere meren, en daarvan hebben we in Fryslân al genoeg …

131127-1307x

Op een pol in het tweede petgat stond een blauwe reiger doodstil en chagrijnig voor zich uit te kijken. Aan zijn houding te zien, was hij net zo min een liefhebber van het huidige weertype als ik …

131127-1316x

Ook vandaag heb ik weer heel wat grote zilverreigers gezien. Ook in De Deelen waren deze mooie, maar o zo schuwe vogels weer niet bereid om even te poseren. Tot driemaal toe vloog er vlakbij eentje op, en elke keer had ik het nakijken …

131127-1312x

Voordat ik de oversteek maakte naar het pad op de laatste legakker, heb ik maar weer eens een foto gemaakt van het bruggetje dat daar ligt. Vrijwel alle bruggetjes in De Deelen zijn al geruime tijd voorzien van kippengaas om uitglijden te voorkomen. Alleen op dit bruggetje is dat niet geval, en dus restte me weinig anders dan maar voetje voor voetje over de spekgladde paaltjes naar de overkant te schuifelen …

131127-1341x

Halverwege het pad hingen nog een paar berken als stille getuigen van de oktoberstorm scheef over het pad. Gelukkig bleven ze hangen toen ik er even later onderdoor liep …

131127-1343x

Ik was blij dat ik enige tijd later de werkkeet en het klaar liggende beschoeiingsmateriaal weer in zicht kreeg. De laatste meters legde ik meer strompelend dan lopend af. Misschien is het toch wel verstandig om deze lange route in het vervolg maar niet meer alleen te lopen …

131127-1351x

Midden in De Deelen

Na de fotokuier in De Deelen van gistermiddag is het op een bewolkte dag als vandaag goed rusten, daarom laat ik vandaag alleen wat foto’s zien die ik gistermiddag heb gemaakt bij het tweede bankje, dat midden in De Deelen bij de ‘hoofdbrug’ staat. Door hier te klikken kun je op Google Maps zien waar die hoofdbrug precies is …

120625-1440x

Op de foto hieronder is nog net het bankje te zien, Het pad leidt naar de noordkant van het natuurgebied. Hoewel het ook daar zeker mooi is, ben ik er al een jaar of zeven niet meer geweest, want dat ligt helaas buiten mijn wandelbereik …

120625-1441x

Vanaf het punt waar de bovenstaande foto is gemaakt, is het een meter of tien lopen naar het bruggetje op de foto hieronder …

120625-1445x

Vanaf het bruggetje op de bovenstaande foto heb je een fraai uitzicht over de petgaten aan de noordkant van de De Deelen …

120625-1442x

Vanaf datzelfde bruggetje heb ik in zuidwestelijke richting nog een foto genomen van de ‘hoofdbrug’ …

120625-1443x

Ik sluit af met een foto van een kwikstaartje, dat geruime tijd op zijn kenmerkende wijze over de brug heen en weer wipte …

120625-1444x

Petgaten en pinksterbloemen

Ten noorden van Earnewâld is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de herinrichting van een gebied van ongeveer 400 hectare groot. De werkzaamheden hadden vooral betrekking op een verbetering van het watersysteem. Hierdoor kunnen de bestaande kwetsbare natuurgebieden beter beschermd worden. Aan de randen van het gebied zijn op graslandpercelen petgatstructuren aangelegd. Met deze inrichting wordt er een bufferzone aangebracht rondom de bestaande kwetsbare natuurgebieden. Die natuurgebieden bestaan bijvoorbeeld uit hoogveenbos of veenmosrietland. In de nieuw aangelegde natuurgebieden wordt een natuurdoel met jonge verlanding nagestreefd rond open water met waterplanten en riet- en oevervegetatie. Verder is het de bedoeling dat er rietlanden bij komen die jaarlijks gemaaid worden door de rietsnijders rondom Earnewâld …

120507-1347x

Gistermiddag heb ik een tijdje rondgestruind in het meest westelijke deel van het gebied aan de Ds. Van der Veenweg (kaartje Google Maps). Ik had geen beter moment kunnen treffen, want uitgerekend rond dat tijdstip viel de wind even weg …

120507-1335x

Dat leverde niet alleen mooie weerspiegelingen op de nieuwe petgaten op, maar het zorgde er ook voor dat de temperatuur meteen een paar graden omhoog leek te gaan, zodat de jas uit kon …

120507-1337x

Op zo’n zonnige dag als gisteren komt het insectenrijk ook meteen tot leven, vooral op en rond de vele pinksterbloemen die er bloeien was het een komen en gaan van diverse insecten …

120507-1341x

Hoewel de spieren in mijn bovenbenen inmiddels al begonnen te protesteren, besloot ik toch de macrovoorzetlens nog maar even op de camera te klikken en even op insectenjacht te gaan …

120507-1345x

Het wemelde er zo gezegd van de oranjetipjes, maar die waren me allemaal te snel af. Meer dan een paar zweefvliegen en een geaderd witje heb ik niet in beeld kunnen vangen. Echt mooie macro-opnamen zijn het niet geworden, maar het begin is er weer …

120507-1346x

Als er nu eindelijk eens een wat langere periode met zonnig en stabiel voorjaarsweer aanbreekt, dan komt het helemaal goed.

Skywatch Friday 180

Vandaag een paar foto’s van de mooiste wandeling die ik dit jaar tot nu toe heb gemaakt …

Today a few photos of the most beautiful walk I made so far this year 

120102-1359x

Het natuurgebied De Deelen bestaat voor een groot deel uit water …

As you can see it’s an area with a lot of water …

120102-1432x

Deze oude tjasker helpt mee om het water in een deel van het gebied op het juiste niveau te houden…

This old mill –a tjasker– is a drainage wind pump which helps to keep the water at a good level …

120102-1354x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!

Herfst in de Deelen (2)

Nee, erg lekker zat het niet op het bankje, waar maandag het eerste deel van een herfstkuier in de Deelen (kaartje) was geëindigd. Mijn onderdanen hadden wel een wat langere pauze kunnen gebruiken, maar of dat een positief effect zou hebben, betwijfel ik zeer. Rustig in beweging blijven leek me in dit geval beter dan zitten verkrampen op dat bankje …

101101-1253x

Op naar het lange, smalle bruggetje, waarvan het dek nog steeds bestaat dunne stammetjes. De meeste andere bruggetjes in het gebied zijn de laatste jaren al voorzien van nieuwe planken die over de stammetjes heen zijn gelegd, omdat veel van de stammetjes intussen al verrot waren, en er gaten in het brugdek vielen. Dat was voldoende reden om enige extra behoedzaamheid in acht te nemen tijdens de oversteek …

101101-1304x

Vervolgens was er nog een lange rechte weg te gaan over een met bruin, geel en groen omgeven pad, dat tussen twee petgaten zuidwaarts loopt …

101101-1305x

Zachte rimpelingen boden onderweg even wat afleiding aan de waterkant …

101101-1309x

Nog even een blik achterom vanaf het laatste bruggetje … het was er zo ongelooflijk stil …

101101-1313x

Tot slot nog een klein stukje over de verharde weg richting parkeerplaats, langs een mooi herfstplaatje aan de andere kant van de Ringfeart …

101101-1314x

Toen ik het voorlaatste petgat passeerde, werd de stilte verbroken door een groepje luidkeels kwakende eenden …

101101-1315x

Het was een mooie kuier, maar ik was blij dat ik weer bij de auto was. Moe, maar voldaan, want ik had mijn beweging weer gehad!  🙂