Ooievaars op het nest

De reeën die ik hier zaterdag liet zien, waren bijvangst tijdens een ritje naar de ooievaarsnesten bij Earnewâld. Een kwartiertje later stond ik op de parkeerplaats bij de grote gaswinlocatie …

Vanaf de parkeerplaats heb ik een kuiertje gemaakt langs de Dominee Bolleman van de Veenweg in de hoop wat ooievaars te kunnen fotograferen. Bij mijn nadering en passage van het eerste ooievaarsnest werd ik nauwlettend gevolgd …

Het tweede nest staat een stukje verderop langs een niet vrij toegankelijk pad naar het rietland. Duidelijk te zien dat de rietsnijders ook hier weer aan het werk zijn geweest. Het valt vanaf deze afstand niet goed te zien, maar het riet lijkt me ook hier niet erg lang …

Ook dit paalnest was overigens weer bezet. Mevrouw ooievaar stond op het nest en haar eega stond op één poot aan de overkant van de sloot …

Ook het paalnest meteen ten noorden van de gaswinlocatie was bezet, hier stond het koppel samen op het nest. Aan het boomnest iets verderop werd nog gewerkt. Even later mocht ik getuige zijn van het transport van een deel van de interieurbekleding voor dat nest …

  • wordt vervolgd

Een gammele polderbrug

Ik neem jullie weer even mee terug naar de dag, waarop ik die reeën en hazen ontmoette. Dat gebeurde terwijl ik onderweg was naar de Jan Durkspolder. Omdat de reeën en de hazen niet van plan leken om weg te gaan, heb ik dat uiteindelijk zelf maar gedaan. Een minuut of tien later zag ik bij de Jan Durkspolder een tweede ‘bekende’ sprong reeën in het land achter een rietboer lopen …

Een stukje verderop heb ik de auto even stil gezet voor de gammele brug in de Westersânning. Ik had al eens vaker het plan opgevat om daar eens wat foto’s van te maken, maar het was er tot dusver niet van gekomen. Omdat het grijze en troosteloze weer van dat moment goed bij de huidige staat van de brug paste, heb ik er nu maar eens werk van gemaakt …

Omdat de vogelkijkhutten in de Jan Durkspolder en de uitkijktoren ‘Romsicht’ alle drie aan de andere kant van deze gammele brug staan, hobbel ik er nog regelmatig overheen. Een echt betrouwbare indruk maakt hij al lang niet meer, maar zo lang de vuilniswagen van de gemeente en het zware verkeer van en naar de gaswinlocatie aan het eind van de weg erover kunnen, zal hij ons Golfje ook nog wel houden …

Terwijl ik de brug van verschillende kanten fotografeerde, ontmoetten twee paar wandelaars elkaar aan de andere kant van de brug bij een hek. Daar bleven ze staan praten. Terwijl ik hen even later passeerde, sprak één van de vier wandelaars me aan …

“Hoe liket it, sil it hast wêze …?”
“Hoe no …?”
“Ik sei: dizze man stiet sa te fotografearjen, dy sil wol fan’e gemeente wêze …”

Nou nee, ik was niet van de gemeente, maar mijn nieuwsgierigheid was wel gewekt en dus bleef ik even staan praten. De gemeente schijnt al jaren geleden toezeggingen te hebben gedaan dat de brug vervangen zal worden. Maar zoals dat wel vaker gaat met overheden, gaat het ook hier niet erg vlot. Nadat we nog even hadden staan praten, nam ik afscheid om nog even een stukje de polder in te lopen …

De ooievaar, bijna vliegklaar

Op 2 april liet ik hier zien hoe het ervoor stond met de bouw van een nieuw ooievaarsnest in de boomwal rond de gaswinlocatie bij Earnewâld, nadat daar eerder in het jaar een aantal ooievaarsnesten uit veiligheidsoverwegingen waren verwijderd …

140704-1434x

Omdat de weg naar de gaswinlocatie een tijdlang was afgesloten, ben ik de ooievaars enige tijd uit het oog verloren. Nu de werkzaamheden achter de rug zijn werd het de hoogste tijd om weer eens te kijken wat de stand van zaken is in het boomnest …

140704-1436x

Wel het staat er goed voor. Er zitten drie mooie, al flink gegroeide ooievaars in het nest, waarvan er twee om een volgende maaltijd leken te schreeuwen. Pa en ma zullen het er druk mee hebben om hun kroost van voedsel te voorzien, ze waren dan ook in geen velden of wegen te zien …

140704-1437x

Terwijl ik daar zat, heb ik ze niet op vliegoefeningen kunnen betrappen, maar aangezien de snavels al mooi rood beginnen te kleuren, zullen deze jongen binnenkort hun eerste vlucht wel haast gaan maken, lijkt me …

140704-1435x

Ook bij de andere nesten die vanaf de weg zichtbaar zijn, ziet het er goed uit. Voor zover ik heb kunnen zien, zitten er in alle nesten twee of drie al flink uit de kluiten gewassen jongen.

Dwarse ooievaars

Niet alle ooievaars zijn na het verwijderen van hun nesten eind februari meteen op zoek gegaan naar een nieuw plekje om ergens rondom de gaswinlocatie bij Earnewâld een nieuw nest te bouwen …

140310-1416x

Op 10 maart zaten verschillende dakloze ooievaars nog steeds wat verdwaasd om zich heen te kijken op de van lampen ontdane lichtmasten en de lantaarnpalen binnen de omheining van de gaswinlocatie …

140310-1419x

Toen ik er een week later weer eens langs reed, zag ik dat twee van de ooievaars net waren begonnen met de bouw van een nieuw nest boven één van de gasinstallaties. Daar zou men bij Gasbedrijf Vermillion vast niet blij mee zijn, bedacht ik me glimlachend …

140317-1354x

Terwijl ze eendrachtig samenwerkten om een tak op de juiste plek te krijgen, straalde dit onverschrokken koppel iets uit van “de aanhouder wint, dit was onze plek en het blijft onze plek …”

140317-1352x

Benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de illegale nestbouw op de gaswinlocatie, ben ik drie dagen later – we schrijven dan 20 maart – weer eens naar Earnewâld gereden. Oei, dat was een lelijke tegenvaller voor het ooievaarspaar, hun nest in aanbouw was weggehaald en er waren stalen pennen met wapperende lintjes op de installatie gezet, zodat verder bouwen niet mogelijk leek …

140320-1442x

Ruim een week later ontdekte ik op vrijdag 28 maart dat Vermillion intussen nog verdergaande maatregelen had getroffen om de nestbouw te verhinderen: er was een puntdak boven de installatie gebouwd. Zie daar nog maar eens een nest op te bouwen …

140328-1403x

Het ooievaarspaartje hield echter nog steeds stand. Luid klepperend zaten ze naast elkaar op de nok van het puntdak … Nou ja, ze waren in elk geval niet meer dakloos …

140328-1358x

Verbeeld ik het me, of hoor ik links en rechts al eens iemand verzuchten “Och, wat sneu … wat zielig …”?
Wel, dat valt reuze mee, het is voornamelijk dom en dwars gedrag dat hier tentoongespreid wordt. Hemelsbreed amper 100 meter ten westen van het puntdak waar ze hier op zaten, stond nog een prachtig nieuw paalnest leeg …

140320-1422x

En ook pakweg 200-300 meter naar het zuiden staat nog een ongebruikt paalnest. Kortom: het is een kwestie van keuzes maken …

140228-1437x

Als het weer het toelaat, en daar ziet het wel naar uit, dan hoop ik hier zaterdag een fotokuiertje te maken met kleinzoon Tijmen. Eens zien wat we dan weer aantreffen … 🙂

Ooievaarsnest in ontwikkeling

Het wordt tijd om weer eens bij te praten over de ooievaars bij de gaswinlocatie aan de Bolleman-van der Veenweg bij Earnewâld. Nadat op 20 februari  de grote nesten boven de gaswininstallaties waren verwijderd, nam één van de ooievaarskoppels ruim een week later het fundament van een nieuw boomnest in de boomsingel rond de gaswinlocatie in gebruik …

140228-1431x

Toen ik er enige dagen later weer langs kwam, begon het nieuwe ooievaarsnest al aardig gestalte te krijgen. Na ettelijke vlieguren waren er heel wat takken en takjes bijeen gezocht, die vervolgens werden verweven met het fundament van het nest …

140305-1408x

Vijf dagen later was duidelijk te zien, dat het nest weer verder was aangevuld met een nieuwe laag, die bestond uit nog wat dunnere takken en twijgjes. Het hardwerkende koppel was wel bereid om even deftig voor me te poseren …

140310-1405x

Toen ik twee dagen later weer even op het parkeerterreintje stond, was ik er getuige van dat één van de ooievaars weer met een takje op het nest neerstreek …

140312-1349x

Vrijwel meteen nadat het bovenstaande takje was weggewerkt in het nest, steeg de vogel weer op om nieuwe voorraad te halen of om tussendoor eerst even ergens te foerageren …

140312-1407x

Een half uurtje klonk er een heftig geklepper bij het ooievaarsnest, zo te zien begon het koppeltje in de stemming te komen om aan hun nageslacht te gaan werken …

140312-1425x

Intussen leek het nest de voltooiïng te naderen, de volgende dag zag ik dat er zacht voeringsmateriaal werd aangevoerd, dat aan de lange rode snavel van de ooievaar was gespietst om het te kunnen vervoeren …

140313-1437x

Op 28 maart trof ik het ooievaarskoppel opnieuw luid klepperend in een zeer dartele bui aan. Je zou toch zeggen dat hier over enige tijd wel een paar zwarte snavels boven het nest uit zullen steken. Rond half mei maar eens weer kijken hoe het ervoor staat …

140328-1413x

Intussen hebben nog niet alle ooievaars een nieuw stekkie gevonden, er zijn een paar volhouders bij die blijven proberen om te nestelen waar het niet mag. Daarover morgen meer …

Skywatch Friday 285

Gisteren hadden we hier een prachtige winterdag met een maximumtemperatuur rond het vriespunt en de zon deed lekker mee  …

Yesterday we had a beautiful winter day with a maximum temperature around freezing and the sun went along nicely …

140130-1545x

Terwijl ik over het Friese platteland reed, stegen er een paar grote groepen ganzen op uit een weiland …

During a ride at the Frisian countryside , a few large groups of geese took off from one of the meadows  …

140130-1548x

Sinds een paar weken staat er weer een grote boortoren tussen Garyp en Oudega (Sm.) …

Since a few weeks there is a large drilling tower -I think it’s called a derrick in English- standing between two small villages …

140130-1600x

Het gaat om een bestaande gaswinlocatie, waar nu een nieuwe put wordt geslagen om meer gas omhoog te halen …

It’s an existing location for gas extraction, where a new well is created to pick up more gas …

140130-1612x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

 

Skywatch Friday 246

Vandaag begin ik mijn Skywatch logje eens met een foto van een hek …

Today I start my Skywatch post with a photo of a fence …

130416-1142x

Achter het hek zit een ooievaar op een metershoog nest …

Behind the fence there’s a stork on a meters high nest …

130416-1143x

Bovenop het hek zit prikkeldraad …

On top of the fence there is barbed wire …

130416-1141x

Deze ooievaars hebben hun nesten binnen de omheining van een gaswinlocatie …

These storks have their nests within the fence of a location where gas is extracted from the ground …

130416-1152x

Gelukkig kunnen ze vliegend alle kanten op, nu eens komt er een ooievaar …

Fortunately they can fly where ever they want, you can see storks coming …

130416-1149x

Dan weer vertrekt er een ooievaar op zoek naar voedsel …

And you can see them leave to look for food …

130416-1150x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!