Kleurig en gezellig

Ter afsluiting van het jaar waren Aafje en ik gisteren voor een hapje en een snapje uitgenodigd door mijn fotomaatje Jetske en haar eega. Terwijl wij gedrieën bij het gezellig knapperende haardvuur zaten, leefde Jetskes’ echtgenoot zich uit in de keuken …

Na enige tijd onderbrak hij zijn werkzaamheden even om de beide fotografen te wijzen op de kleurrijke zonsondergang. Daar hoef je mij op een plek waar zicht op de westelijke horizon voor handen is maar één keer voor te roepen. Buiten stond ik meteen tegenover twee uit de kluiten gewassen figuren. Gelukkig was Jetske in de buurt om me gerust te stellen, het waren de wilgen die ze net had geknot …

Achter die wilgen speelde zich een prachtige kleurenspektakel af. Nog een paar stappen voorwaarts en ik had een weids zicht, waarvan ik vanuit ons tuintje alleen maar had kunnen dromen op dat moment …

Als fotomaatjes hadden we geen mooiere afsluiting van het jaar kunnen bedenken. Nadat we onze camera’s geruime tijd naar hartenlust hadden laten klikken en tussendoor in stilte van de kleurenpracht hadden genoten, was het tijd om de handen weer even te warmen bij de haard. Daar was het al snel weer gezellig en konden we ons tussendoor ook nog eens heerlijke hapjes laten smaken. Het was een kleurige en gezellige afsluiting van het jaar. Dank daarvoor!

Rust in de polder

Ook op grijze oktoberdagen als gisteren en vandaag is beweging en wat frisse lucht van belang, daarom ben ik even naar de Jan Durkspolder gereden, waar een flauw zonnetje af en toe net even door de bewolking wist te prikken …

141008-1146x

Langs de picknicktafel en de bankjes ben ik over het door wilgen omzoomde pad naar de oude en grootste vogelkijkhut gelopen …

141008-1148x

Aan het eind van het pad doemt ineens de ingang van de met riet bedekte vogelkijkhut op …

141008-1149x

Binnen nestel ik me op één van de bankjes voor de openstaande luikjes. Met uitzondering van een enkele meerkoet valt er weinig leven op de plas te zien …

141008-1150x

Als ik de blik naar het oosten richt, lijkt het even wat op te klaren, maar al snel is het blauw weer verdwenen in de grijze grauwheid …

141008-1152x

Meer dan wat koeien bij de boerderij en een paar groepjes overvliegende ganzen in de verte krijg ik niet te zien …

141008-1153x

Tijd om terug te gaan en uit te kijken naar zonniger momenten.

Mist rond De Veenhoop

Tijdens mijn ritje door het weidegebied ten westen van Drachten kwam ik gisteren o.a. langs De Veenhoop. Ten oosten van het dorp verdween dit rijtje wilgen aan de Kanaeldyk in de mist …

111115-1049x

Aan de zuidkant van het dorp stonden een paar paarden te grazen in een stukje land, dat grenst aan het natuurgebied “De Kraenlânnen” …

111115-1051x

De windmotor – nu grijs, maar normaal inktzwart – wordt gebruikt voor de bemaling van het gebied …

111115-1053x

Een stukje verderop stond aan de Flearbosk nog een rijtje wilgen in de mist. Opvallend is dat deze wilgen meer blad lijken te hebben verloren dan de wilgen op de eerste foto …

111115-1058x

De grijze zandbij

Een fotokuier bij de Merskenheide stond al enige tijd op mijn lijstje, maar door gebrek aan kracht in mijn benen kwam het er niet van. Gistermiddag heb ik mijn wandelschoenen toch maar aangetrokken om die kant eens op te gaan, want het is nu de tijd dat de grijze zandbijen er actief zijn, en om die enisgzins acceptabel in beeld te krijgen is wat warmte en zeker een droge ondergrond van belang …

110411-1336x

Ieder jaar is er op een paar plekjes bij de Merskenheide een grote groep grijze zandbijen actief. Vanaf ongeveer half maart beginnen de vrouwtjes met het graven van een nest dat bestaat uit een loodrecht naar beneden lopende hoofdgang van 50 tot 60 cm lang, met aan het eind ronde verbredingen van de afzonderlijke broedkamers. De bijen zijn op dat moment nog echt grijs …

110411-1426x

Als de eitjes zijn gelegd, doen de bijen niets anders dan af en aan vliegen om wilgenstuifmeel aan te voeren naar het nest. De grijze zandbij, die dan intussen goeddeels geel gekleurd is door het stuifmeel dat op de achterpoten wordt vervoerd, keert steeds weer terug naar de eigen nestgang …

110411-1455x

Een groot deel van de nestgangen op de Merskenheide is ingegraven in het pad, en dat maakt het niet gemakkelijk om het eigen nest steeds weer terug te vinden. Om te beginnen lijken al die gangen nogal op elkaar, maar veel van die gangen worden ook nog eens regelmatig dicht gelopen door passanten. Als in zo’n geval de juiste plek is gevonden, begint het grote graafwerk weer …

110411-1338x

Normaal gesproken verpopt de larve van de grijze zandbij zich in de zomer, waarna hij als volwassen bij overwintert in de eigen cocon. Dat lukt echter niet altijd, want de grijze zandbij heeft ook vijanden. Daarover morgen meer …

110411-1442x

Tot slot nog even een filmpje, dat ik in april 2009 heb gemaakt van het nijvere leven van de zandbijen op de Merskenheide …