Tempo en souplesse

In een tempo en met een souplesse dat sterk aan mijn eigen manier van voortbewegen deed denken, stak deze blauwe reiger vorige week dinsdag uiterst bedaard stapje voor stapje de weg De Bolderen bij Earnewâld over …

160216-1115x

Kleurrijke bermen

Gisteren waaide je met je hele hebben en houden bij een graad of 15 van de weg weg. Vandaag begon de lucht na een kille en grijze start rond het middaguur open te breken, en vanaf een uur of drie werd het zowaar aangenaam op het terras. De zomer dient zich aan, voordat ze gemaaid worden nog maar snel even genieten van de kleurrijke pracht in de bermen en de laatste kruidenrijke stukjes land …

150515-1355x

Skywatch Friday 291

Onlangs trok er op een mooie dag een ‘luchtige’ schaapskudde voorbij …

Recently we had a day on which an ‘airy’ flock of sheep passed  …

140227-1051x

Als een echte grazende schaapskudde trokken ze gestaag verder …

Like a real grazing flock of sheep they moved steadily …

140307-1136x

Daardoor kon ik ze rustig volgen, zodat ik er op verschillende plaatsen een foto van kon maken …

Thus I could follow them easy, so I could make some photos at different places …

140307-1200x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

 

Skywatch Friday 263

Dinsdag heb ik een ritje door de provincie gemaakt om wat buienluchten te fotograferen …

Tuesday I made a ride at the countryside, hoping to shoot some nice clouds …

130813-1134x

Ik was nog maar net onderweg, toen de mooiste panorama’s zich voor me ontrolden …

I was just on the road, when the most beautiful panoramas unfolded for my eyes …

130813-1127x

Een kwartiertje nadat ik van huis was gegaan, had ik de buit eigenlijk al binnen …

About 15 minutes after I left my home, I already found what I was looking for …

130813-1132x

Intussen stonden er aan de andere kant van de weg een paar koeien te poseren met op de achtergrond een bui die net was gepasseerd …

Meanwhile on the other side of the road some cows were posing with another shower in the background …

130813-1133x

Wil je meer Skywatch foto’s zien? Gewoon even op het logo klikken …
Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo …

skywatch

Maak er een mooi weekend van!
Wishing you all a wonderful weekend!

Ruim 30 graden verschil

Op 1 augustus 2012 heb ik ook een ritje gemaakt door het uiterste noordoosten van Fryslân. Op die warme zomerdag -het was toen rond de 25 ºC- maakte ik deze foto van een coupure in de oude zeedijk bij een boerderij aan de Alddyk bij Paesens (kaartje Google Maps) …

120801-1256x

Zonder dat ik me daarvan bewust was, maakte ik vorige week vrijdag een foto vanaf hetzelfde standpunt. Op dat moment vroor het een graad of 3, maar met dank aan de noordoostelijk wind, die ongenaakbaar over de kale sneeuwvlakte blies, schat ik de de gevoelstemperatuur toch zeker op -10 ºC …

130125-1344x

Aan de schaduw van de coupure op het wegdek is te zien dat de zon op dat moment even door de nevel heen probeerde te prikken. Met een beetje geluk zou het zonlicht de berijpte bomen even laten schitteren …

130125-1345x

Omdat er aan de noordkant van de oude zeedijk in de verste verte geen boom te zien is, liep ik even door de coupure naar de achterliggende boerderij. Nog voordat ik in de buurt van de bomen was, werd het zonlicht weer weggeveegd door de nevelflarden …

130125-1346x

Gelukkig leverden het berijpte rietkraagje en het vage beeld van een verderop gelegen boerderij toch nog wel een paar aardige plaatjes op. Daarna ben ik al snel weer terug gegaan naar de auto, want man man, wat was het daar koud …

130125-1350x

Coupures in Noordoost Fryslân

In de afgelopen eeuwen is Noordoost Fryslân door landaanwinning en inpoldering geworden tot wat het nu is. Eerst werden er terpen aangelegd die bij hoog water als vluchtplaats konden dienen voor mens en dier. Later werden er steeds hogere en sterkere dijken aangelegd …

120801-1253x

Aan de landzijde van de dijk vestigden zich boerenbedrijven. Aan de zeezijde slibde langzaam weer nieuw land aan, waarna er na verloop van tijd ongeveer een kilometer verderop een nieuwe dijk werd aangelegd. Om van het oude op het nieuwe land te kunnen komen, werden zogenaamde coupures of dijkcoupures aangelegd in de oude dijk …

120801-1254x

Om een coupure te maken werd de dijk doorsneden. Aan de zijkanten van de ontstane opening werden muren gemetseld. Aan beide zijden werden in de muren gleuven gemetseld, daarin kon men in geval van extreem hoog water twee rijen balken aanbrengen om de ruimte tussen de muren te sluiten …

120801-1255x

Als extra versteviging werden  er tussen de balken zandzakken geplaatst, zodat de dijk met de gesloten coupures in geval van nood weer als een gedegen waterkering kon dienen …

120801-1300x

Vlak achter de oude dijk, de Alddyk, die onderdeel uitmaakt van de Waddenzeeroute staan verschillende boerderijen, die ieder via een eigen coupure bereikbaar zijn …

120801-1320x

Als je op zoek bent naar rust en ruimte, dan moet je echt eens een kijkje nemen in dit deel van ons land, waar het oog tot de einder reikt. Morgen pakken we de draad hier weer op …

120801-1321x