Kwalsterijs op de dobbe

Gistermiddag heb ik even een kuiertje gemaakt naar de dobbe in het Weinterper Skar …

120130-1333x

Omdat de dobbe aan drie kanten in de beschutting van bomen en struiken ligt, lag er al een laagje ijs op het water …

120130-1335x

Van mooi schaatsijs is geen sprake, daarvoor is er zondagavond net wat teveel sneeuw gevallen …

120130-1336x

Nee, een groot deel van het ijs op de dobbe bestaat uit kwalsterijs, een mengeling van ijs en sneeuw, waar je met je schaatsen zo doorheen trapt …

120130-1337x

Natuurlijk heb ik me niet over één nacht ijs gewaagd, maar ik heb nog wel een filmpje van kuiertje over kwalsterijs, dat ik in januari 2009 heb gemaakt op één van de vennetjes aan de zuidkant van het Weinterper Skar …

Mooi is dat …

Daar kan ik dan echt van genieten …
De winter valt in met een eerste ijsdag, en meteen laat het roodborstje zich weer zien …

120130-1300x

Hij kwam overigens niet op het voer af, dat sinds gisteren weer in ruime mate op diverse plaatsen in ons tuintje aanwezig is. Nee, het roodborstje kwam op het zachte geruis af, dat wordt veroorzaakt door het luchtpompje dat sinds gisteren weer bellen blaast om de vijver zo lang mogelijk open te houden. Hoe lang dat met de komende koudegolf zal lukken, is natuurlijk maar de vraag, maar voorlopig varen de vissen en de vogels er wel bij …

120129-1448x

En ach, het geeft mij ook nog gelegenheid om af en toe weer eens een klein bolvormig zelfportretje te schieten …  😉

120129-1449x

Tot slot nog even dit …
De poldergemalen draaien tot morgen nog volop in Fryslân, er ligt nog geen centimeter ijs op de meeste sloten, vaarten, kanalen en meren, maar het E-woord is alweer diverse malen gevallen in de media. Friese hotels worden al gebeld door mensen die een kamer willen boeken voor als er een Elfstedentocht komt. Het moet toch ook niet gekker worden met die Hollanders en ander ijsgek volk …

Op glad hout

Terwijl ik me dinsdag 17 januari nog steeds stond te verlustigen aan het lijnenspel bij het talud, was Johan wat verder naar het zuiden gescharreld …

120117-1418x

Toen ik enige tijd later die kant ook opging, ontdekte ik tussen het riet een houten steigertje …

120117-1426x

Omdat er niet alleen op het water, maar ook op die steiger hier en daar wat ijs lag, schuifelde ik behoedzaam naar het eind van het houten plankier …

120117-1428x

Nu eens wendde ik blik en camera naar rechts …

120117-1431x

Dan weer keek ik naar links …

120117-1432x

En zo kreeg ik al doende, heel voorzichtig, toch weer net wat een andere kijk op dat kleine stukje wereld …

120117-1435x

Aan de oostkant van het Tjeukemeer

Vorige week zondag schreef ik hier: “Terwijl de regen ook vandaag weer gestaag tegen de schuifpui klettert, prijs ik me rijk, dat ik nog steeds met veel plezier kan terugblikken op het ritje dat ik dinsdag 17 januari met Johan heb gemaakt. Ik kan nog dagen vooruit, voordat de winter mogelijk opnieuw een speldenprikje komt uitdelen …”

120117-1346x

Even afgezien van het feit, dat het genoemde ‘speldenprikje’ wel eens een echt koude (en wat langere) winterperiode zou kunnen worden, komt die voorspelling aardig uit. Ik heb nog zeker voor een dag of drie, vier foto’s van die dinsdag in het archief zitten. Donderdag liet ik hier het lijnenspel zien, dat door een deel van de oeverbescherming aan het oostkant van het Tjeukemeer wordt gevormd. Vandaag zal ik een poging doen om die oeverbescherming wat meer in het landschap in te bedden …

120117-1351x

Door de foto’s van boven naar beneden te bekijken, laat je je blik in feite van het zuiden via het westen naar het noorden over het Tjeukemeer glijden …

120117-1355x

Rondom wordt het Tjeukemeer op de meeste plaatsen omzoomd met een brede rietkraag. Hier aan de oostkant, waar de golfslag het hevigst is, ligt een scheef aflopend talud met een laag asfalt …

120117-1411x

De beschermende rij houten paaltjes voor het talud gaat zowel in zuidelijke als in noordelijke richting door in de vorm van een robuuste stenen dam …

120117-1414x

Skywatch Friday 182

Ik heb besloten om het hier vandaag maar eens simpel te houden …

I decided to keep it simple here today …

120116-1409x

Twee druppels water, de schitteringen van de zon en een strakblauwe lucht … dat is alles … 🙂

Two drops of water, the brilliance of the sun and a clear blue sky … that’s all …  🙂

120116-1413x

Wil je meer Skywatchfoto’s zien? Klik dan op het logo …

Wanna see more Skywatch photos? Just click the logo

Skywatch Friday

Prettig weekend! … – …Enjoy your weekend!

Lijnen en vlakken op het Tjeukemeer

Nu de rust op de zon is teruggekeerd en er vooreerst geen kans meer is op poollicht, moest ik hier het verslag van mijn ritje met Johan van dinsdag 17 januari maar weer eens oppakken. Waar waren we ook alweer gebleven …?

Na het bezoek aan de vogelkijkhut “Skieregoes” in het Easterskar, stelde Johan voor om naar Oranjewoud te rijden en daar ergens een hapje te eten. Dat ging mij echter net even te snel. Door eerst een kilometer of zes, zeven de andere kant op te rijden, zouden we nog mooi even een kijkje kunnen nemen bij het Tjeukemeer …

120117-1416x

Het Tjeukemeer is het grootste meer in de provincie Fryslân. Bij slecht weer kan het er aardig spoken. Daarom is er enige tijd geleden hier langs de Marwei (kaartje Google Maps) aan de oostelijke kant van het meer een nieuwe oeverbescherming aangelegd om verdere afkalving van het land te voorkomen …

120117-1347x

Het leverde in het mooie, nog steeds wat winters blauwe en heldere licht verrassend mooie lijnen en vlakken op, die toch weer een stuk vrolijker stemmen dan het druilerige weer op deze donderdag. Maar er gloort nog steeds hoop voor de winterliefhebbers …

120117-1350x

Het lijkt erop dat we vanaf zondag in elk geval enige dagen winter krijgen, het is alleen nog de vraag hoe lang dat zal duren. Voorlopig heb ik gelukkig nog wel wat vrolijk stemmende foto’s in voorraad, waarmee ik het huidige herfstweer buiten de deur kan houden.

Poollichtjacht bij Paesens-Moddergat

Natuurlijk had ik jullie hier vandaag graag willen verrassen met een aantal kleurrijke foto’s van het poollicht, waarop we gisteravond of afgelopen nacht kans leken te maken. Ook ditmaal zat het er helaas weer net niet in. Nadat de zonnestorm gistermiddag bij de aarde arriveerde, leken de metertjes en grafieken lange tijd de goede kant op te gaan. Rond 20:30 uur werd het tijd om maar eens ergens een donker plekje op te zoeken, maar niet voordat ik Johan had gebeld. Sinds Johan mijn poollichtfoto’s van oktober 2003 had gezien en mijn enthousiaste verhalen daarover had gehoord, hadden we namelijk afgesproken dat we nog eens samen op poollichtjacht zouden gaan als zich een serieuze kans op dat prachtige verschijnsel zou voordoen. Johan zat al op mijn telefoontje te wachten …  🙂

120124-2133x

Een uurtje later stonden we -gewapend met fotocamera’s, koffie, koek èn mijn iPad- op een parkeerplaats aan de Lauwersseewei ten noordoosten van Dokkum. In eerste instantie leek de situatie ideaal, we hadden ruim zicht op het noorden en dankzij het gebrek aan storend maanlicht was het echt pikkedonker. Al snel kregen we gezelschap van een man die net als Johan hoopte voor het eerst het noorderlicht te zien. Dat viel echter nog niet mee. Hoewel we naar alle kanten nog steeds ruim zicht op de horizon hadden, was in de lichtbundels van de passerende auto’s te zien dat er veel vocht in de lucht hing. Dat èn het grote aantal auto’s dat hier ondanks het late tijdstip vlak ten noorden van ons voorbij raasden, zinde me niet. Daar kwam dan ook nog bij, dat er maar weinig beweging zat in de grafiekjes en metertjes. Nadat we onze eerste kop koffie op hadden, stelde ik Johan voor om nog maar even door te rijden naar Paesens-Moddergat (kaartje Google Maps) …

120124-2243x

Rond 22:30 uur beklommen we de zeedijk bij het monument, dat herinnert aan de scheepsramp die de vissersvloot van Paesens en Moddergat in maart 1883 trof. Voor mij is dit min of meer heilige grond, omdat ik er op 31 mei 2003 bij zonsopkomst een onvergetelijke zonsverduistering heb gefotografeerd, maar dit terzijde. Ook hier waren we niet alleen, bij het monument stond een kleumend stelletje te wachten op de dingen die maar niet kwamen … Lang hielden ze het niet meer uit, nadat ik ze op basis van de laatste gegevens had bijgepraat over de stand van zaken en de verwachtingen. Johan en ik hebben er nog een half uurtje staan koffie drinken en praten. Regelmatig scanden we de noordelijke hemel met onze blik, maar meer dan de lichtjes en de ronddraaiende lichtbundel van de vuurtoren op Schiermonnikoog kregen we niet te zien …

120124-2238x

Rond elf uur vonden wij het ook welletjes. Nadat we over de intussen spiegelgladde trap de dijk waren afgedaald, zijn we door een dichte mist in een bedaard tempo huiswaarts gereden. Deze koude poollichtjacht heeft me in plaats van mooie foto’s slechts een paar extra stijve benen en een vermoeid lijf opgeleverd, maar het was absoluut gezellig om zo samen in de nachtelijke uren op pad te zijn.

Het is weer eens gebleken, dat poollicht nog steeds moeilijk te voorspellen is. Alleen als aan alle factoren is voldaan, kan het poollicht ook in ons land worden gezien. Maar om een kans te maken om het te zien, zul je toch naar buiten moeten. Gisteravond was het weer net niet, maar de zon is nog maar net begonnen aan zijn actieve fase. Een volgende keer zal het ongetwijfeld raak zijn. De aanhouder wint! 🙂